Consultancy

De ervaring door de jaren heen en de geregelde afwisseling binnen bedrijven heeft er voor gezorgd dat er een heldere visie op ICT-technologie is ontstaan. Deze ervaring resulteert in doordachte concepten voor architectuur en strategie voor ontwikkeling van IT-oplossingen. Zodoende kan er geadviseerd worden bij ontwikkeltrajecten, haalbaarheidsstudies gedaan worden of prototypes ontworpen en ontwikkeld worden.