Zonne-energie

Wij werken mee aan duurzame oplossingen. Wij zijn er voor advies voor het beter benutten van zelf opgewekte energie. Energie die u liever zelf wilt benutten in plaats van te leveren aan een energiemaatschappij om deze later weer af te nemen van de energiemaatschappij. Vanaf 2021 gaat het financieel ook nadelig worden omdat dan de nivellering stapsgewijs wordt uit gefaseerd. Kortom door meer inzicht te krijgen in uw eigen gebruik en productie kan er een hoger financieel rendement behaald worden. Interesse neem dan contact op met HCM&IT-Solutions.

Innovatie Management

Wij maken gebruik van Innovatiemanagement. Wij voegen onze kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden en disciplines samen waarbij we luisteren naar onze klanten. De behoeften van de klant vandaag de dag worden steeds geavanceerder en complexer. Innovatie is hierdoor steeds meer de basis van zakelijke groei en welvaart binnen een bedrijf. Vaak zijn organisaties hier niet goed op ingericht. Daardoor duurt het ontwikkelproces te lang, of is er geen marketingbudget beschikbaar. Potentieel grote successen blijven daardoor vaak marginaal. In sommige gevallen wordt er naar de klant geluisterd, maar dan ontbreekt de kennis en kunde, of men anticipeert niet op de signalen in de markt. Wij brengen alles in kaart en geven advies op maat zodat Innovatie niet een stilstaand begrip blijft binnen uw bedrijf. Wilt u meer weten over onze diensten hierin? Mail dan naar info@hcmit-solutions.nl